Curso 2020-2021

Departament de Valenci

Curso Asignatura
1 ESO Valenci: Llengua i Literatura
2 ESO Valenci: Llengua i Literatura
3 ESO Valenci: Llengua i Literatura
4 ESO Valenci: Llengua i Literatura
1 Bachillerato Valenci: Llengua i Literatura I
2 Bachillerato Valenci: Llengua i Literatura II