Curso 2023-2024

Departament de Valencià

Departament de Valencià

Des del Departament ens hem marcat acompanyar els nostres alumnes pels camins de les assignatures curriculars, els concursos literaris, els exàmens de Junta Qualificadora. I, a més d´aquestos coneixements, recolzar-los també en l´estima de la llengua dels seus avantpassats i de la terra que els ha vist nàixer i créixer encara que hagen vingut d´altres llocs.