Curso 2023-2024

Departament de Valencià

Foto Concurso

                   XXé  CERTAMEN LITERARI DEL COL·LEGI ALMÈDIA

BASES:

 1. Podran participar en aquest concurs els alumnes matriculats al Centre des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat.
 2. S’estableixen tres categories:

1a Categoria: 1r i 2n d’ESO

2a Categoria: 3r i 4t d’ESO

3a Categoria: 1r i 2n de Batxillerat .

 1. Podran presentar-s´hi tants treballs com l’alumne considere oportuns, escrits en prosa en el cas de Secundària i en prosa o en vers si es tracta de 3r, 4rt i Batxillerat. Les composicions en prosa tindran una extensió màxima de tres cares i mínima de dos (es podran imprimir a doble cara). Els treballs en poesia tindran un mínim de 14 versos. Tots ells es realitzaran mecanografiats a dos espais. La grandària de lletra serà de 11/12 de fonts estàndards com Arial, Times New Roman o Verdana. El tema dels escrits serà lliure.

   
 1. El termini d’admissió acabarà el 7 de febrer de 2020.
 1. Els treballs es presentaran als professors de Valencià.
 1. Cada escrit s’acompanyarà d’un sobre grapat dins del qual s’especificarà el nom, el pseudònim, el títol i el curs al qual pertany l’alumne. Fora figuraran el pseudònim, el títol i el curs.

PREMIS:

            1a Categoria: 1r Premi prosa.

            2a Categoria: 1r Premi prosa o vers.

            3a Categoria: 1r Premi prosa i 1r Premi poesia.

                       El jurat podrà atorgar les mencions honorífiques que considere oportunes així com declarar deserts els premis establerts.

DECISIÓ DEL JURAT:

 1. Es farà pública el dia 23 d’abril de 2020.
 2. Aquesta decisió serà inapel·lable. El Col·legi podrà editar els textos premiats.
 3. El jurat està format per En Pep Aznar i Na Pilar Martínez.